Opći uvjeti korištenja Internet stranica i internet aplikacije (programa) OnlineRacun.com

Molimo Vas da se prije početka korištenja internet aplikacije OnlineRacun.com i internet stranice na kojem se program nalazi ("program" i "stranice"), pružatelj usluga društvo MaximilianViktor j.d.o.o. sa sjedištem u Sesvetama (Zagreb), Ulica Ljiljana 5a, OIB: 17780459813 ("MaximilianViktor"), upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranica i Programa OnlineRacun.com. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@maximilianviktor.hr


Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Pristupanjem stranicama ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranica OnlineRacun.com ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetnih stranica i usluga koje se putem njih pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice i usluge koje se putem njih pružaju.


Promjene Općih uvjeta i stranica
2. MaximilianViktor zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. MaximilianViktor Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. MaximilianViktor zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio programa OnlineRacun.com, što uključuje i stranice, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili dio usluga koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.
4. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranice u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. MaximilianViktor ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.


Registracija korisnika
5. Za korištenje usluga OnlineRacun.com programa za fiskalizaciju računa na ovim stranicama morate se prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke i drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.
6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja profila tvrtke i osobnog profila (operatera koji će upravljati programom) obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.
7. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila MaximilianViktor ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.
8. MaximilianViktor zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove Opće uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. MaximilianViktor zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.
9. U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka koji su dostupni ovdje.


Korištenje programa OnlineRacun.com za fiskalizaciju računa
10. Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.
11. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Vaša lozinka ne smije biti jednostavna, mora sadržavati minimalno 6 znamenki (brojke i slova). Ne smije sadržavati, osobne podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođena), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i također riječi kao što su: lozinka, zaporka itd. MaximilianViktor ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info@maximilianviktor.hr
12. MaximilianViktor nije ni u kom pogledu odgovoran za podatke koje korisnici unose i izdaju u svojim dokumentima (računima, ponudama...).
13. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika stranica (kako zbog istinitosti podataka o korisniku, izdanim dokumentima i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. MaximilianViktor nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.


Sadržaj i usluge
14. Stranice Vam omogućavaju da koristite različite funkcije i mogućnosti. Funkcije stvara MaximilianViktor, naši suradnici i partneri.
15. MaximilianViktor zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak pružanja bilo kojih funkcija i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. MaximilianViktor također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.
16. Program (aplikaciju) i njene funkcije korisnik koristi na vlastitu odgovornost.


Autorska prava
17. OnlineRacun.com aplikacija i stranica na kojoj se aplikacija nalazi je vlasništvo MaximilianViktor-a.
18. Korištenjem aplikacije i stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje programa.
19. Radi izbjegavanja svake dvojbe, MaximilianViktor izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.
20. Jamstva korisnika. Prilikom izrade računa i ponuda ili spremanja (upload) Vašeg logo-a na stranice dajete MaximilianViktor-u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:
a) da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;
b) da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;
c) da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba;
d) da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, MaximilianViktor-u, drugim korisnicima ili trećim osobama;
e) da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
21. Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema MaximilianViktor-u zbog vaše povrede ovih Općih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete MaximilianViktor-u i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.


Odgovornost
22. MaximilianViktor ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.
23. Stranice i program OnlineRacun.com koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. MaximilianViktor kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran MaximilianViktor.
24. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga MaximilianViktor ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. MaximilianViktor ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.


Opće odredbe
39. Na odnos između Vas i MaximilianViktor-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.